Forside

Miljø

Spørgsmål og svar

Spørgsmål: Hvorfor bærer Scandinavian Business Seating ikke den europæiske "blomst" Ecolabel?

Svar: Ecolabels certificeringsportefølje omfatter en lang række produkter, men der findes ikke nogen gruppecertificering for kategorien arbejdsstole. Miljømærkningen gælder kun for brug af træværk og tekstiler i møbler. Virksomheder betaler mange penge for at få certificeret deres produkter og kan opnå ret til at benytte EU-blomsten blot ved at bruge miljøvenligt papir i deres printere. Når de først har kvalificeret sig til EU-blomsten, kan de stolt vise den frem på deres hjemmesider og dermed give det indtryk, at mærket også gælder deres produkter. Dette kaldes "greenwashing" og har til formål at vildlede kunden. Vi har valgt at være fuldstændig åbne om alle aspekter af vores aktiviteter, idet de alle sammen påvirker miljøet.

Spørgsmål: Hvilke af Scandinavian Business Seatings produkter bærer hvilke certificeringsmærker??

Alle produktserier:
14025 EPD, GREENGUARD

HÅG Futu
HÅG Futu er tildelt Norsk Designråds Miljøpris, hvor kriterierne bl.a. foreskriver udvikling af et produkt eller en løsning, der medfører væsentlige miljøfordele set ud fra en livscyklus-perspektiv.

HÅG Capisco
Det nordiske miljømærke "Svanen": HÅG Capisco er 95 % regenererbar og fremstillet af 43 % regenererede materialer.

Spørgsmål: Hvis I har produkter, der overopfylder de nationale certificeringskriterier, hvorfor sørger I så ikke for at bestå samtlige certificeringerne?

Svar: (for alle produkter)
Vi mener, det er vigtigt at fokusere på de store internationale certificeringssystemer. Der findes en hel jungle af certificeringssystemer på verdensplan, og mange af dem vedrører de samme aspekter. Vores 5/3-princip omfatter alle de aspekter, der benyttes internationalt, så hvorfor gøre det unødigt kompliceret?

Spørgsmål: Hvad er certificeringen Greenguard Indoor Air Quality?

Svar: Greenguard Environmental Institute (GEI) blev grundlagt i 2001 og havde som mission at forbedre menneskers sundhed og livskvalitet ved at forbedre indeluftens kvalitet og reducere menneskers eksponering for kemikalier og andre forurenende stoffer. Certificeringsprogrammet Greenguard Indoor Air Quality sikrer, at produkter, der er designet til brug i kontormiljøer, overholder strenge grænseværdier for kemiske emissioner, hvilket bidrager til, at der skabes sundere indendørsmiljøer. Produkterne testes i uafhængige laboratorier for emission af flygtige organiske forbindelser (VOC'er) og andre individuelle stoffer som formaldehyd. Læs mere her.
 

Spørgsmål: Jeres produkter hævdes at overopfylde vugge til vugge-standarden. Hvorfor har I så ikke opnået denne certificering?

Svar: Certificeringen bedømmer tre centrale områder:

  1. Materialekemi – Hvilke kemikalier benyttes der i materialerne? Specificeres de? Er der tale om de sikreste på markedet?
  2. Adskillelse – Kan produktet skilles ad efter endt levetid? Kan det derefter regenereres?
  3. Regenerering - Indgår der regenererede materialer i produktet?

Der er her tale om to af vores fem fokusområder for bidrag til et bedre miljø. En ting, som denne certificering imidlertid ikke medtager, er energiforbruget til transport og håndtering. Eftersom Scandinavian Business Seating medtager disse aspekter, siger vi, at vi "overopfylder vugge til vugge-standarden".
 

Spørgsmål: EPD (Environmental Product Declaration)? Hvorfor benytter I denne ukendte certificering?

Svar: Vi tror på, at ISO 14025-EPD med tiden bliver et af de vigtigste værktøjer til at benchmarke produkter i forhold til miljøprodukter. Evnen til at følge den påvirkning, et produkt har på miljøet, har vist sig at være et uvurderligt middel til at gøre verden til et bedre sted at sidde. HÅG var den første producent i verden, der havde EPD'er på alle sine produkter, og det var i 2004. Ord er billige, men hvis man ikke kan underbygge dem med kendsgerninger, bliver de værdiløse…


Spørgsmål: Er det muligt at sammenligne de forskellige certifikater indbyrdes?

Svar: Nej, men ved at undersøge, hvilke kriterier der indgår i det enkelte certifikat, er det nemt at se, hvilke af dem der vedrører hvilke miljøaspekter.


Spørgsmål: Er det muligt at bedømme en virksomheds miljøadfærd på grundlag af disse certifikater?

Svar: Ja, vi er overbeviste om, at en virksomhed, der opfylder de standarder, som er nævnt gennem hele denne brochure, kan måles meget præcist på alle de aspekter, man finder vigtige, når man vælger produkt. Kriterierne for de forskellige standarder er enkle og utvetydige, og vi er helt åbne med hensyn til vores miljøadfærd. Omvendt vil virksomheder, der har noget skjule, som regel også gøre det.