Forside

Kontakt

Sid ned og bevæg dig mere

22.02.2016

En ny videnskabelig undersøgelse fra Karolinska Instituttet i Stockholm viser nu, at du med den rette kontorstol kan være mere aktiv, mens du sidder ned. Resultaterne i undersøgelsen giver ny indsigt i emnet om at sidde versus at stå, mens du arbejder. Hele 73 % af forsøgspersonerne oplevede let aktivitet, mens de sad ned – og desuden fremgår det, at stillesiddende kontorarbejde i nogle tilfælde kan generere mere bevægelse, end hvis du står op.

I samarbejde med Scandinavian Business Seating har Karolinska Instituttet i Stockholm gennemført en undersøgelse af, hvilken indflydelse en kontorstols centrerede vippefunktion* har i forhold til bevægelse, kropsholdning, komfort og præstationsevne hos kontorarbejdere.

Det mest interessante resultat i undersøgelsen er, at når du sidder ned, bevæger du dig helt uden at tænke over det. Det vil sige, at det i høj grad er muligt at bevæge sig, mens du stadig arbejder koncentreret.

– Studiet viser tydeligt, at kontorarbejde der bliver udført i en stol med centreret vippemekanisme i åben tilstand, hjælper dig med at opretholde et niveau af let aktivitet gennem hele arbejdsdagen. Du sidder faktisk ikke stille, mens du sidder ned. Eftersom bevægelse og variation er altafgørende i forhold til at holde sig sund og rask, bør du rejse dig op ofte og bevæge dig – men alene at sidde i en stol med centreret vippefunktion kan have nogle virkelig positive fysiologiske virkninger, siger Erlend Weinholdt, Lead Ergonomist hos Scandinavian Business Seating.

Vigtigheden af den centrerede vippemekanisme
Studiet er gennemført på en HÅG SoFi kontorstol. HÅG er den eneste stol på markedet, som er udstyret med en centreret vippemekanisme. Den centrerede vippefunktion medvirker til en højere grad af bevægelse ved traditionelle kontoropgaver som for eksempel brug af musen og tastaturarbejde. Imens deltagerne i studiet udfører en standard kontoropgave, opretholder størstedelen af dem (73 %) et aktivitetsniveau, som er klassificeret som let bevægelse, dvs. ikke stillesiddende. Ved til gengæld at stå op eller sidde ned i en traditionel kontorstol**, opnår kun 33 % af forsøgspersonerne let aktivitet.


Resultaterne i undersøgelsen er interessante i forhold til diskussionen om stillesiddende versus stående arbejde.

–    Når vi står op, bliver vores kroppe nødt til at positionere sig stabilt, for at vi kan arbejde med vores hænder, hvorimod når vi sidder ned i en stol med centreret vippefunktion er vi i stand til at bevæge os mere frit. Det kan være med til at forklare, hvorfor det at sidde ned på en stol kan skabe endnu mere bevægelse end ved at stå op, siger Erlend Weinholdt.

Information om studiet
Studiet blev gennemført i efteråret 2015 af Associate Professor Wim Grooten på Karolinska Instituttet i Stockholm. Det er gennemført i perioden 2014/2015, hvor 15 personer er blevet målt og vurderet, imens de udfører simuleret kontorarbejde i et laboratoriemiljø.

Scandinavian Business Seating
Managing Director
Troels Øberg
Tlf.: 30 50 17 55
troels.oberg@sbseating.com

Connect Communication
Pressekontakt
Marie-Louise Fugl
Tlf.: 25 62 95 25
mf@connectcommunication.dk

*Stole med en centreret vippemekanisme har et centralt placeret vippepunkt, som sikrer, at du altid sidder i balance over det naturlige tyngdepunkt på stolen. Mekanismen tillader dig at vippe tilbage og frem med samme lethed – ved at du bruger benene til at kontrollere bevægelsen.

**Traditionelle kontorstole er primært stole med synkron-mekanisme. Når du læner dig tilbage i disse stole vil stolesædet vippe bagover, og rygstøtten vil læne sig tilbage i en på forhånd fast defineret position til sædet.